Jak sprzedać mieszkanie w Polsce

Jak sprzedać mieszkanie w Polsce

Sprzedaż mieszkania jest procesem mającym na celu zbycie własnej nieruchomości na rynku. Zatem jaksprzedać mieszkanie w Polsce? Skuteczna sprzedaż mieszkania to nie tylko zadbanie o przygotowanie przykuwającego uwagę ogłoszenia na portalu internetowym, ale również zabezpieczenie przed nieuczciwym nabywcą oraz skompletowanie dokumentów i dopilnowanie formalności urzędowych.

W związku z tym jakie dokumenty należy przygotować, aby sprzedać mieszkanie w Polsce?

Przede wszystkim, aby sprzedaż doszła do skutku, koniecznie należy uregulować stan prawny nieruchomości oraz wszystkie sprawy związane z opłatami. W zależności od konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się Twoja nieruchomość, należy wykonać:
• Założyć lub uaktualnić wpisy w księdze wieczystej,
• Uporządkować wszystkie kwestie związane z prawami własności, zwłaszcza dotyczące praw do nieruchomości osób trzecich, czyli np. uzyskane prawa do nieruchomości w spadku, współwłasność nieruchomości, podział majątku po rozwodzie lub umowa o dożywocie,
• W przypadku występowania zadłużenia wobec wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni i dostawców mediów należy owo zadłużenie spłacić przed sprzedażą mieszkania. W przypadku zadłużenia wobec spółdzielni bądź wspólnoty mogą one nie wyrazić zgody na sprzedaż mieszkania przed spłatą zadłużenia. Ważne jest również to, że kupujący nie wykazują zainteresowania mieszkaniami zadłużonymi.
• Inna sytuacja występuje w przypadku sprzedaży mieszkania z hipoteką. W tym przypadku wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nie następuje natychmiast po spłacie zobowiązania, ale na podstawie oświadczenia dołączanego do wniosku o wykreśleniu wpisu z księgi wieczystej.

W związku z powyższym najważniejszym dokumentem jest tytuł prawny do sprzedawanego mieszkania w formie aktu notarialnego, a więc np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, numer księgi wieczystej. Ponadto sprzedający powinien przygotować zaświadczenie potwierdzające, że nieruchomość położona jest w rewitalizacji. Czym jest obszar rewitalizacji? Na podstawie uchwały gmina określa obszar zdegradowany, czyli obszar będący w stanie kryzysowym ze względu na zwiększoną koncentrację zjawisk społecznych (bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, itp.). Celem przywrócenia do świetności obszaru zdegradowanego gmina wyznacza obszar rewitalizacji. Nieruchomości położone na obszarze rewitalizacji podlegają prawu pierwokupu przez gminę. Z tego względu u notariusza zawierana jest umowa warunkowa sprzedaży. Po jej zawarciu notariusz przekazuje gminie informację o transakcji i na tej podstawie gmina ma prawo do wykonania bądź rezygnacji z prawa pierwokupu.

Od 28 kwietnia 2023 r. należy również do dokumentacji dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej. Nabywca może zażądać również zaświadczenia z urzędu miasta lub gminy potwierdzającego, że nikt nie jest zameldowany w lokalu.

W przypadku sprzedaży mieszkania spółdzielczego własnościowego właścicielem lokalu jest spółdzielnia, a więc na sprzedaż nieruchomości wymagana jest zgoda spółdzielni. W związku z tym należy przygotować następujące dokumenty:
• zaświadczenia potwierdzającego prawo przysługujące do mieszkania,
• zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami,
• zaświadczenia o braku aktualnych zameldowań pod danym adresem.

Jak sprzedać mieszkanie w Krakowie?

becnie w Polsce funkcjonują trzy sposoby sprzedaży mieszkania, czyli sprzedaż samodzielna, sprzedaż z pośrednikiem nieruchomości oraz sprzedaż firmie prowadzącej skup nieruchomości.
Jeżeli nie występują żadne przeszkody do sprzedaży mieszkania, należy przystąpić do jego wyceny. Oczywiście każdy sprzedający chciałby uzyskać ze sprzedaży nieruchomości jak najlepszą cenę. Jest kilka czynników, które należy uwzględnić, wyceniając mieszkanie, czyli stan i wiek lokalu oraz całego budynku (mieszkania w budynku z wielkiej płyty będą z reguły miały niższe ceny od apartamentowców czy zbudowanych po roku 2000), wyposażenie, metraż, lokalizacja oraz bezpieczeństwo w danej lokalizacji. Mieszkania w dzielnicach o większej przestępczości są tańsze. Należy pamiętać, że ceny mieszkań zamieszczone na portalach internetowych to często tylko tzw. pobożne życzenia ich właścicieli. Znacznie zawyżona cena mieszkania będzie zniechęcała potencjalnych kupujących i przedłużała się w czasie. Natomiast zbyt niska cena może budzić podejrzenia dotyczące problemów z mieszkaniem i jego szybkiej sprzedaży. Znacznie niższa cena transakcji mieszkania w porównaniu do cen podobnych mieszkań na rynku może zostać zakwestionowana przez urząd skarbowy.

Samodzielna sprzedaż mieszkania pozwala na zaoszczędzenie kosztów prowizji pośrednika. Natomiast wymaga od nas dużej ilości wolnego czasu, energii i wiedzy dotyczącej rynku nieruchomości oraz wymaganych procedur prawnych. Przy sprzedaży samodzielnej mieszkania to Ty musisz zająć się wszelkimi istotnymi aspektami sprzedaży, a więc przygotowanie mieszkania do prezentacji, oszacowanie ceny sprzedaży, promocja oferty, prowadzenie negocjacji i finalizacja formalności. Przy braku doświadczenia możesz popełnić błędy, które opóźnią sprzedaż nieruchomości lub mogą wpłynąć negatywnie na jej wynik.

Jak sprzedać mieszkanie w Polsce? Na co zwrócić uwagę?

Podczas sprzedaży mieszkania istnieje ryzyko natrafienia na nieuczciwego kupującego, w wyniku czego możemy stracić mieszkanie, nie otrzymując za nie zapłaty. W związku z tym należy zabezpieczyć się przed nieuczciwym kupującym poprzez m.in.:
• Depozyt notarialny, w tym przypadku notariusz przechowuje pieniądze od nabywcy do czasu realizacji postanowień umowy sprzedaży przez sprzedającego,
• Wykonanie przelewu natychmiastowego u notariusza,
• Podpisanie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, która daje gwarancję do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie,
• Zadatek zamiast zaliczki na poczet ceny sprzedaży, który daje gwarancję podpisania umowy sprzedaży.

Współpraca z pośrednikiem może skrócić czas sprzedaży nieruchomości. To rozwiązanie jest również mniej czasochłonne. Pośrednik zajmuje się również wszystkimi formalnościami. Nadal zachodzi konieczność udostępnienia mieszkania do prezentacji potencjalnym kupującym. Oczywiście musimy się liczyć z koniecznością zapłacenia prowizji oraz sprawdzenia, czy konkretny pośrednik jest osobą wiarygodną.

Jak sprzedać mieszkanie w Polsce?

Trzecią formą sprzedaży mieszkania jest szybka sprzedaż firmie prowadzącej skup. Sprzedający, którzy skorzystali z tej formy sprzedaży swojej nieruchomości, uzasadniają swoją decyzję szybką możliwością sprzedaży. Trudności ze sprzedażą mieszkania, konieczność generalnego remontu, wyjazd za granicę, zadłużenie, niepłacący najemca, ciekawa inwestycja, na którą szybko potrzebujemy gotówki to główne powody sprzedaży mieszkania do skupu. Wystarczy zadzwonić lub wypełnić formularz zgłoszeniowy, a w krótkim czasie skontaktują się z nami pracownicy, którzy oszacują naszą nieruchomość i zaproponują uczciwą cenę. Następnie po uzyskaniu zgody skompletują dokumentację i po sfinalizowaniu transakcji u notariusza nastąpi podpisanie aktu notarialnego i wypłata gotówki. Głównym atutem sprzedaży mieszkania firmie ZaMieszkanie.pl zajmującej się skupem jest szybkość działania.

Sprzedaż mieszkania osobie prywatnej wiąże się z kilkumiesięcznym okresem poszukiwania klienta oraz również długim czasem dopinania transakcji, który może trwać nawet trzy miesiące, kiedy to potencjalny nabywca stara się o uzyskanie kredytu na zakup wybranego mieszkania. Trzeba się liczyć w takiej sytuacji zarówno z odmową przyznania kredytu przez banki, jak i też rezygnacji z transakcji. Sprzedaż do firmy prowadzącej skup nieruchomości jest pozbawiona tego ryzyka, natomiast jest gwarancją uzyskania szybkiej gotówki za sprzedaną nieruchomość.

Jak sprzedać mieszkanie w Polsce mieszkając za granicą?

Zdarza się, że wyjechaliśmy za granicę w poszukiwaniu atrakcyjnej pracy. Po pewnym czasie okazało się, że w tymczasowym miejscu pracy pozostaniemy na dłużej, może nawet na stałe. Natomiast w Polsce pozostawiliśmy nieruchomość, którą zamierzamy sprzedać. W związku z tym, jak sprzedać mieszkanie w Polsce przebywając na stałe za granicą? Otóż istnieje możliwość przekazania zaufanej osobie pełnomocnictwa do sprzedaży naszego mieszkania, czy też zatrudnienia pośrednika. Jednak wiąże się to z ponoszeniem dodatkowych kosztów. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie szybka sprzedaż mieszkania firmie skupującej nieruchomości. W tym przypadku wystarczy jedna wizyta w kraju lub wyznaczenie prawnego reprezentanta naszych interesów podczas sprzedaży, aby w krótkim czasie pozbyć się problemu i mieć gotówkę na koncie.

Jeżeli więc posiadasz nieruchomość i nie wiesz, jak sprzedać mieszkanie w Krakowie zadzwoń, napisz lub przyjdź do nas, porozmawiamy o Twoich problemach i znajdziemy najlepsze rozwiązania. Nasza firma kupuje nieruchomości w różnych warunkach prawnych i wizualnych. Posiadamy fachowy zespół pozytywnych ludzi, którzy nie boją się wyzwań.

Firma ZaMieszkanie przede wszystkim polecana jest osobom, które nie mają czasu ani głowy do zajmowania się sprzedaż i gromadzeniem dokumentów, a jednocześnie chcą szybko i skutecznie rozwiązać swój problem. Skupujemy nieruchomości zadłużone, ze skomplikowanym stanem prawnym, do remontu, niezależnie od lokalizacji.

***

Przeczytaj także: 

Jak sprzedać mieszkanie zajęte przez komornika?

Jeśli z jakiegoś powodu dłużnik pomimo wszczęcia egzekucji z nieruchomości, postanowiłby ją sprzedać, a otrzymanych środków nie przeznaczy na spłatę swoich długów, to komornik nadal może przeprowadzać egzekucję z tegoż składnika majątku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeniesienie własności nieruchomości po zajęciu komorniczym nie ma wpływu na tok postępowania. W takiej sytuacji, jeśli znalazłby się nabywca których chciałby tak zaryzykować staje się tak zwanym dłużnikiem rzeczowym, czyli odpowiada za zobowiązanie tylko z tego konkretnego składnika majątku. [Czytaj dalej…]

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Wypełnij formularz lub zadzwoń

Przejdź do formularza+48 737 538 737

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *