Odwrócona hipoteka Kraków

Odwrócona hipoteka Kraków

Odwrócona hipoteka Kraków jest produktem finansowym skierowanym do osób starszych będących właścicielami nieruchomości mieszkalnych. Właściciel domu bądź mieszkania decyduje się na przekazanie praw własności firmie, w zamian za wypłacane co miesiąc transze kredytowe. Wysokość takiej transzy uzależniona jest od wartości nieruchomości. Umowa taka trwa do końca życia osoby korzystającej z odwróconej hipoteki.

Odwrócona hipoteka Kraków – co to jest?

Odwrócony kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu, który jest szczególnie atrakcyjny dla seniorów. Większość ludzi wie, czym jest standardowy kredyt hipoteczny. Jest to długoterminowy kredyt bankowy, a jego zabezpieczeniem jest hipoteka, czyli zabezpieczenie, ustanowione na rzecz banku udzielającego kredytu. Zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest nieruchomość, na którą bank udzielił kredytu, a więc jeżeli kredytobiorca nie spłaca rat kredytu w ustalonym terminie, bank może przejąć nieruchomość.

Odwrócony kredyt hipoteczny jest przeciwieństwem kredytu hipotecznego. W takim przypadku właściciel nieruchomości otrzymuje pieniądze, a dopiero po jego śmierci majątek przechodzi w ręce instytucji finansowej, która wypłacała pieniądze. Instytucja ta staje się pełnoprawnym właścicielem majątku, jeśli tylko spadkobiercy nie zdecydują się go odkupić.

Odwrócona hipoteka Kraków

To rozwiązanie finansowe jest najbardziej popularne za granicą. Odwrócone hipoteki funkcjonują we Francji, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Hiszpanii, Szwecji itd. W Polsce udzielanie odwróconych kredytów hipotecznych zostało uregulowane Ustawą z dnia 23 października 2014 roku o odwróconym kredycie hipotecznym. Organem nadzorującym działanie odwróconych kredytów hipotecznych jest Komisja Nadzoru Finansowego. Przed wprowadzeniem powyższej ustawy seniorzy mogli korzystać z tzw. renty dożywotniej, którą regulowały przepisy Kodeksu Cywilnego obowiązujące od 2008 roku. Główna różnica między rentą dożywotnią a odwróconą hipoteką polega na tym, że w pierwszym przypadku tytuł własności zostaje trwale utracony w momencie podpisania umowy, podczas gdy w drugim przypadku tytuł własności zostaje zachowany. Renta nie pozwala na rozliczenie wartości nieruchomości ze spadkobiercami, ponieważ instytucja finansowa jest jedynym właścicielem nieruchomości od momentu podpisania umowy.

Jak w praktyce wygląda odwrócona hipoteka Kraków?

Kredytobiorca otrzymuje pożyczkę z instytucji finansowej w formie jednorazowej wypłaty lub rat na przeniesienie tytułu własności nieruchomości na rzecz instytucji po jego śmierci. Rozliczenie odwróconej hipoteki następuje dopiero po śmierci kredytobiorcy. Jeśli są spadkobiercy, mają oni prawo do spłaty kredytu i przejęcia na własność nieruchomości w okresie 12 miesięcy od śmierci kredytobiorcy. Jeżeli kredyt nie zostanie spłacony, prawo do nieruchomości uzyskuje instytucja finansowa. Jeżeli spadkobiercy nie są zainteresowani nieruchomością lub nie ma spadkobiercy mieszkania, lub domu, niewypłacone środki instytucja finansowa ma obowiązek przekazać spadkobiercom, a jeśli tacy nie istnieją – Skarbowi Państwa. Właściciel nie musi mieszkać w nieruchomości objętej umową z instytucją i może ją wynająć.

Najatrakcyjniejsze oferty odwróconej hipoteki Kraków skierowane są do osób powyżej 60 roku życia. Kredytobiorca ma również zobowiązania wynikające z podpisanej z instytucją umowy. Beneficjent zobowiązany jest do regularnego opłacania niezbędnych opłat i rachunków, ubezpieczenia mienia oraz ma obowiązek utrzymywania nieruchomości w dobrym stanie. W przeciwnym razie instytucja może odstąpić od umowy. Proces ubiegania się o odwróconą hipotekę jest taki sam, jak w przypadku każdego kredytu.

Odwrócona hipoteka Kraków – jak wycenia się nieruchomość?

Wartość rynkowa nieruchomości odgrywa decydującą rolę. Kredytobiorcy może na tej podstawie określić, czy odwrócona hipoteka Kraków jest dla niego korzystna. Stan Twojej nieruchomości ma bezpośredni wpływ na to, ile możesz uzyskać z odwróconego kredytu hipotecznego. Wartość rynkowa to szacunkowa kwota, jaką pożyczkobiorca otrzymałby, gdyby nieruchomość została sprzedana na warunkach rynkowych. Wycen tych dokonuje rzeczoznawca majątkowy, biorąc pod uwagę cel wyceny, charakter i położenie nieruchomości, jej przeznaczenie w planach miejscowych, jej stan oraz dostępne informacje dotyczące ceny, wzrostu wartości i charakterystyki podobnych nieruchomości. Przy szacowaniu kwoty, jaką klient może otrzymać, instytucje biorą również pod uwagę inne czynniki. Równie ważny jak stan zdrowia jest wiek kredytobiorcy. Seniorzy, których średnia długość życia jest krótsza, mogą spodziewać się innych wyników niż młodsi klienci, ponieważ wartości nieruchomości mogą się zmieniać z roku na rok. Ważne jest, że ustalona przez rzeczoznawcę wartość rynkowa nieruchomości nie determinuje wysokości kredytu, a stanowi jedynie podstawę do ustalenia jego wysokości.

Odwrócona hipoteka Kraków – plusy i minusy

Odwrócony kredyt hipoteczny jest niekiedy jedyną szansą na uzyskanie dodatkowego źródła dochodu, jaką mogą otrzymać seniorzy po przejściu na emeryturę. Ten produkt finansowy daje możliwość odzyskania pieniędzy zainwestowanych w nieruchomość.
Fundusze otrzymane na podstawie odwróconej hipoteki są wolne od podatku i możesz z nich korzystać w dowolny sposób. Kolejną zaletą odwróconej hipoteki Kraków jest pewność, że beneficjent pozostaje prawnym właścicielem swojej nieruchomości i może tam mieszkać przez cały okres trwania umowy.

Jakie są wady tej usługi finansowej?

Wady związane są głównie z kwotą umowy, która nie zawsze jest satysfakcjonująca dla właścicieli mieszkań. Beneficjenci nie otrzymują 100% wartości nieruchomości. Oblicza się ją, potrącając wymagane opłaty i koszt kredytodawcy. Dodatkowo odwrócona hipoteka oznacza, że albo potencjalni spadkobiercy właściciela domu stracą nieruchomość lub jeśli będą chcieli zachować prawa do nieruchomości, muszą spłacić pełną kwotę, jaką wypłacił fundusz kredytobiorcy.

Kto korzysta z odwróconej hipoteki Kraków?

Nie każdy ma szansę uzyskać pieniądze, których chce, podpisując z instytucją umowę o odwrócony kredyt hipoteczny. Instytucje nakładają na potencjalnych klientów szereg wymagań, które należy spełnić, aby móc skorzystać z odwróconej hipoteki. O jakich kryteriach mówimy?
Wymóg odwróconego kredytu hipotecznego dotyczy osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Musi taka osoba być właścicielem nieruchomości ze spółdzielczym prawem własnościowym do lokalu lub posiadać prawo do użytkowania wieczystego. Musi być osobą fizyczną (osoby prawne np. spółki nie mogą korzystać z odwróconych kredytów hipotecznych).

Które nieruchomości nadają się do odwróconych kredytów hipotecznych? Termin „nieruchomość” nie implikuje żadnego szczególnego rodzaju nieruchomości. Może nią być zarówno mieszkanie jak i domek jednorodzinny, a w niektórych przypadkach nawet sama ziemia niezabudowana.

Odwrócona hipoteka Kraków

Bez względu na rodzaj nieruchomości, instytucje mają obowiązek udzielić swoim klientom informacji o konkretnych ofertach na co najmniej 14 dni przed zawarciem umowy. Dzięki temu użytkownicy mają czas na podjęcie decyzji, nie martwiąc się presją czasu lub o brakujące szczegóły. Przyjęcie oferty przedstawionej przez bank nie jest wiążące i może zostać wycofane w całości, o ile nie została podpisana umowa. Nie warto podpisywać dokumentów, których nie rozumiemy lub przyjmować ofert, które są dla nas nieatrakcyjne.

Odwrócona hipoteka Kraków czy mieszkanie można odzyskać?
Jak już zostało wspomniane, prawa do mieszkania nie zostały bezpowrotnie utracone i klient może je odzyskać. Oznacza to, że pożyczkobiorca musi spłacić instytucji otrzymaną kwotę. Z tego powodu odwrócone pożyczki hipoteczne mogą być również traktowane jako pomoc finansowa kosztem utraty majątku.

Odwrócona hipoteka Kraków – czy warto?

Nie jest łatwo stwierdzić na pewno, czy warto skorzystać z odwróconej hipoteki. Wiele zależy od okoliczności użytkownika, wartości jego nieruchomości i czynników niezależnych od którejkolwiek ze stron. Jeśli posiadasz potencjalnych spadkobierców majątku, lepszym rozwiązaniem może być znalezienie alternatywy dla takich kredytów.
Jednakże, jeśli nie masz dzieci i nie zależy ci na przekształcaniu nieruchomości, odwrócona hipoteka może być dobrym rozwiązaniem na uzyskanie dodatkowej gotówki.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące odwróconej hipoteki Kraków skontaktuj się z ekspertem firmy ZaMieszkanie.pl. Odpowiemy bezpłatnie na wszystkie nurtujące Cię pytania.

***

Przeczytaj także: 

Jak sprzedać mieszkanie Kraków? – Obecnie w naszym kraju osoby chcące sprzedać nieruchomości mogą napotkać wiele trudności. Nasz stan prawny nie został do końca uregulowany, mamy do czynienia z wieloma skomplikowanymi formalnościami, a znalezienie nabywcy może okazać się trudne. W celu zakupu mieszkania trzeba było zainwestować dorobek życia bądź zadłużyć się na dwadzieścia, trzydzieści lat. To naturalne, że przy sprzedaży mieszkania zależy nam na korzystnej cenie. Ale znalezienie kupca, który chce nam ją zapłacić, to często cud. Zatem jak sprzedać mieszkanie Kraków. [Czytaj więcej…]

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Wypełnij formularz lub zadzwoń

Przejdź do formularza+48 737 538 737

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *